en préparation
-

Falsifications de l'histoire des Arméniens (Moyen-Age et Temps modernes)
dans l'historiographie turque act
uelle (S. Zoulalian 1995)

Հայոց պատմության խեղաթյուրումը (հին և միջին դարեր)
արդի թուրք պատմագրության մեջ (Մանվել Զուլալյան 1995)
Էջ : 345 - 346 - 347 - 348

-

- p.345 :
. #1 : М. К. Зулалян, Вопрос древней и средневековой истории Армении освеще?ин современиой турецкой историографии. Ереван 1970
. #2 : Cumhu
riyen 50 Yilinda Türk Tarih ..... Ankara 1973 p.38
. #
3 : Հայերէն

- p.346 :
. #
4 : Հայերէն

- p.347 :
. #
5 : Հայերէն + И. Г. Алиев. Изучение проблем древней истории, филологии и археологии в Азербайджанене в 1977-1987 гг.-Вестник древкей истории, 1988, #1, с.56-78

- p.348 :
. #
6 : Mehmet Eröz, Hiristiyanlasan türkler, Ankara, 1983 ; Aygil Yakup. Hristiyan türklerín nkisa tarihi. Istanbul, 1995

-
à compléter