Հայ մայրերէ ծնած Ապպասեան Խալիֆաներ
Գէորգ Մըսըրլեան, Բազմավէպ, (Վենետիկ), 1947 (XI-XII), էջ 266-269

  • notes
  • notes

Pages 266 - 267 - 268&269