international

international
adic.fr

adic.fr
GlobalArmenianHeritage - ADIC.FranceCh.XI - Կրօնք(ներ) և Աստուածաբանութիւն(ներ)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ

Armenians And Islam-Christian Dialogue

Google.hi : "Մահմեդ" - "Մուհամմադ" - "Մուհամեդ" - "Մեքքա"
 • 1. Մուհամմադ մարգարեի կողմից Նաջրանի քրիստոնյա համայնքին տրված պայմանագիրը, «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», Բ, Երեւան, 2007, էջ 106-112:

  2. Օմար իբն ալ-Խատտաբ խալիֆային վերագրված եւ Սիրիայի քրիստոնյա բնակչության կողմից կազմված պայմանագիրը, «Արեւելագիտության հարցեր», N 8, Երեւան, 2013, էջ 52-63:

  3. Իսլամը եւ հայերի անվտանգության հարցը Մուհամմադ մարգարեին եւ Ալի իբն Աբու Տալիբ խալիֆային վերագրված դաշնագրերում, «Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երեւան, 2015, էջ 8-26:

  4. Մուհամմադ մարգարեին վերագրված եւ հայկական համայնքներին տրված պայմանագրերը: Փոքր Մանշուրը, «Հայագիտական հանդես», N 1 (29), Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետ. մանկավարժական համալսարան, Երեւան, 2015, էջ 117-125:

  5. Մուհամմադ մարգարեին վերագրված եւ Հայաստանի բնակչությանը շնորհված դաշնագիրը, «Պատմություն եւ մշակույթ հայագիտական հանդես», Երեւան, 2015, էջ 162-167:

  6. Մուհամմադ մարգարեի կողմից հարեւան քրիստոնյա եւ ոչ քրիստոնյա պետությունների ղեկավարներին տրված ուղերձները, «Արեւելագիտության հարցեր», N 7, Երեւան, 2012, էջ 92-101: