-
-

ADIC & archéologie
en diaspora
en Arménie

... et dans l'espace c
ulturel.
à compléter
-
-
Պատմաբանասիրական հանդես,
  • - Հովսեփյան, Ռոման and Մելքումյան, Համլետ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների XII միջազգային գիտաժողովը. he 12th International Scientific Session of Young Scientists of the Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA   2010-III . pp.311-314. ISSN 0135-0536
    - Արեշյան, Գ. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հայկական ՍՍՀ-ում 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին. 1977-III . pp. 261-264 - Symposium Dedicated to the Results of Archaeological Research in 1975-76 in Soviet Armenia
-