.

Վ. Վարժապետեան
Հայ-Արաբ Յարաբերութեան Մշակումը

Պատրաստուած ՀայԵրիտասարդաց Ընկերակցութեան
Գրական Մասնախումբի ՎարչութեանԽնղրտնօք


Պէյրութ 1935
Տպ.Վահագն

 • - p.5 : Արաբ տարը
  - p.8 : Հայեր ինչ ըրին արաբ տարրին մօտենալու համար
  - p.18 : Ընտանեկան յարաբերութիւն
  - p.22 : Մամուլ
  - p.24 : Խառն ամուսնութիւններ
  - p.26 : Ակումբ
  - p.27 : Գիւղագնացութիւն
  - p.28 : Հայ Ազատ Որմնադիրներու Միութիւն

_ Chapitres arméno-arabisants [(Accueil)] _
[(I)] - [(II)] - [(III)] - [(IV)] - [(V)] - [(VI)] - [(VII)] - [(VIII)] - [(IX)] - [(X)] - [(XI)]