.


Արաբական Երկրների Պատմություն . Օսմանյան Տիրապետության Շրջան 1516-1918 թթ
Նիկոլայ Հովհաննիսյան
Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեիա - Արեվելագիտության Ինստիտուտ
- Երեվան 2004
History of Arab
Countries, Pr Nikolay Hovhannisyan

Page.676.677 : Contents of Volume II . Period of Ottoman domination 1516-1918 Yerevan 2004


671 - 672.673 - 674.675 - 676.677
_ Armenian-Arab Chapters [(Home)] _
[(I)] - [(II)] - [(III)] - [(IV)] - [(V)] - [(VI)] - [(VII)] - [(VIII)] - [(IX)] - [(X)] - [(XI)]