Global.Armenian.Heritage - ADIC.FranceInternational
Google.com Ottoman Firmans - Google.Books Ottoman Firmans
Google.fr Firmans ottomans - Google.Livre Firmans ottomans
Google.tr Osmanlı fermanlarla - Google.Books Osmanlı fermanlarla
Google.com Ottoman Firmans, Armenian - Google.Books Ottoman Firmans, Armenian
Google.fr Firmans ottomans, arménien - Google.Livres Firmans ottomans, arménien
Google.tr Osmanlı fermanlarla, ermeni - Google.Books Osmanlı fermanlarla, ermeni


Արեվմտահայության վիճակը ըստ Օսմանյան Սուլթանական ֆերմանների (XVI-XVIII դդ) Ա.Հ. ՓաՓազյան
Պատմա-Բանասիրական Հանդես 1988-II, Էջ : 124-136 . PBH


Էջ : 124 -125 -126 -127 -128 - 129 -130 -131 - 132 -133 -134 -135 -136


Էջ : 124 -125 -126 -127 -128 - 129 -130 -131 - 132 -133 -134 -135 -136