Pr. A.G. Aprahamian


Short History
of
The Armenian Emigration

HAYASDAN Editors

Yerevan
1964 & 1967Contents Volume I (1964)

Contents Volume I (1964)

 • Ներածություն - 5
 • Հնագույն տեղեկությունները Հայաստանից դուրս գտնված հայերի մասին - 17
 • Բյուզանդիայի հայ գաղթավայրը - 30
 • Հայ գաղթօջախները Վրաստանում - 91
 • Հայերը Կիևյան Ռուսիայում և Մերձվոլգյան երկրներում - 112
 • Եգիպտոսի հայ գաղթավայրը - 126
 • Հայ-հաբեշական առընչումները - 146
 • Ղրիմի հայ գաղթավայրը - 157
 • Լեհաստանի հայ գաղթավայրը - 187
 • Պարսկահայ գաղթավայրը - 234
 • Երուսաղեմի միաբանական գաղթօջախը - 264
 • Իտալիայի հայ գաղթավայրը - 271
 • Բուլղարիայի հայ գաղթավայրը - 305
 • Ռումինիայի հայ գաղթավայրը - 328
 • Հայերը Հունգարիայում - 350
 • Ռուսաստանի հայ գաղթօջախները XV-XVIII դարերում - 362
 • Հայերը Հոլանդիայում և Բելգիայում - 403
 • Կիպրոսի հայ գաղթօջախները - 411
 • Հայ գաղթօջախները Ֆրանսիայում - 418
 • Սիրիայի և Միջագետքի հայ գաղթօջախները - 425
 • Հնդկաստանի հայ գաղթօջախները - 426Contents Volume II (1967)

Contents Volume II (1967)

 • Երկու խոսք - 3
 • Ներածություն - 7
 • Հայ գաղթավայրերը Սիրիայում և Լիբանանում - 13
 • Իրաքի հայ գաղթավայրը - 34
 • Եգիպտոսի հայ գաղթավայրը - 54
 • Սուդանի հայ գաղթօջախները - 77
 • Եթովպիայի հայ գաղթավայրը - 83
 • Հայ գաղթավայրերը Աֆրիկայի մյուս երկրներում - Maghreb 97
 • Հունաստանի հայ գաղթավայրը - 100
 • Բուլղարահայ գաղթավայրը նոր ժամանակներում - 115
 • Ռումինահայ գաղթավայրը - 129
 • Հայկական գաղթավայրը Հունգարիայում - 142
 • Ֆրանսիայի հայ գաղթավայրը նոր ժամանակներում - 155
 • Հայերն Ավստրիայում - 171
 • Հայկական փոքր գաղթավայրերը Արևմտյան Եվրոպայում - Spain Իսպանիա - Britain Անգլիա - Germany Գերմանիա (planned) - Portugal Պորտուգալիա (planned) 179 -
 • Պարսկահայ գաղթավայրը նոր ժամանակներում - 216
 • Հայերն Աֆղանստանում - 244
 • Հնդկահայ գաղթավայրը նոր և նորագույն ժամանակներում - 255
 • Բիրմահայ գաղթավայրը - 280
 • Ինդոնեզահայ գաղթավայրը - 293
 • Հայերը Հեռավոր Արևելքում - 313
 • Հայերը Ֆիլիպինյան կղզիներում [և Նոր Զելանդիայում] - 322
 • Հայերը Չինաստանում - 326
 • Ավստրալիայի հայ գաղթավայրը - 334
 • Ամերիկայի հայ գաղթավայրը - 342
 • Սփյուռքահայությունը և Սովետական Հայաստանը - 376
 • Բովանդակություն - 423-


-