Mappemonde arménienne imprimée à Amsterdam en 1695
en préparation
-
Les liens entre les carthographies arméniennes et russes au XVIIème siècle
ՊԲՀ.1966-II.pp.155-164
Խաչատրյան, Մ. Մ. Հայ և ռուս քարտեզագրության կապերը XVII դարում
Transcription des références bibliographiques - Recherche de wikipidias des lieux et des personnalités historiques
-
-
-
en cours de transcription

- 1/ «Изображение глобуса земного».

- 2/ И. Лазарев . Первые сведения русских о новом свете. «Историческим журнал», 1943, № 1, էջ 75 ,

- 3 В. Брилиант . Картографическая история открытия Новой Гвинеи. «Известия» ВГО, т. 71. вып. 1-2, Էջ 201,

- 4 С. Е. Фель . Картография России XVIII века. М, 1960. Էջ 137

- 5 В. Брилиант , նշվ. աշխ., էջ 202 ,

- 6
Д. М. Лебедев , География в России петровского времени. М-Л., 1950, էջ 193:

- 7
А. В. Ефимов , Из истории русских экспедиций на Тихом океане. М., 1948, էջ 128,

- 8 О. М. Медушевская, Картографические источники XVII-XVIII веков. М, 1957, էջ 14 ,

- 9 Атлас Географических открытий XVII-XVIII веков. М„ 1964, էջ IX.

- 10
Համատարած Աշխարհացույցը Հանրային գրադարանում կարելի Է դիտել հազվագյուտ գրականության բաժնում:

- 11 Աշխարհացույցի օրինակները գտնվում են Լեյդենի համալսարանի մատենադարանում,
Փարիզի ազդային գրադարանում և այլուր:

- 12 К Л. Салищев, Основы картоведения. Историческая часть, т. II, М. 1962. էջ 20:

- 13 Ալիշան , Սիսական, էջ 340։

- 14 Տե՛ս Լեո, Հայկական տպագրություն, Թիֆքիս, 1904, էջ 420: Վանանգցու գրչին են պատկանում հետևյալ աշխատաթյունները. 1. Գանձ չափոց, կշոոց, թուաց և դրամից բոլոր աշխարհի (Ամստերդամ 1692). 2. Բանալի համատարած Աշխարհացոյցի Ամստերդամ, 1696). 3. Բնարանություն (աշխարհագրական մենագրություն, Ամստերդամ, 1702), 4. Ի գբոսանո Հայկազունյաց բանասիրաց անձաց (Կ, Պոլիս, 1740) և այլն։

- 15 Н. Быковский , Картография. Исторический очерк. М - Л., 1923, Էջ 103 և 126


- 16 К Л. Салищев, Основы картоведения. Историческая часть, М., 1943. էջ 150՛.

- 17 Տե՛ս К. Свенске, .Материалы для истории составления Атласа Российской империи. «Записки» А?. СПб., 1866. т. IX. приложение, էջ 24

- 18 Հ. Ստեփանյան Հայ քարտեզագրական Հրատարակություններըք Երևան, 1957, էջ71,

- 19 «Атлас географических открытий», էջ VI

- 20 20 Բ. Թումանյան, Հայկական նորահայտ աստղագիտական գործիք, Երևան, 1958, էջ 3 & 5

- 21 Տե՛ս Լեո, Հայոց պատմություն, հատ. III, Երևան, 1946, էջ 581։

- 22 Diatrube de figura telluris elliptica

Transcriptions prévues du texte entier puis des dates, noms de personnalités et lieux historiques :
Խաչատրյան, Մ. Մ. Հայ և ռուս քարտեզագրության կապերը XVII դարում.
puis recherches historiographiques dans Wikipédia, Google ou en bibliothèque
p.155
-
p.156
-
p.157
-
p.158
-
p.159
-
p.160
-
p.161
-
p.162
-
p.163
էյզենշմիդտի :խատությունր12 (Հրատարակված Ս տրա սբււրգում 1691 թ.)
p.164
-
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և
à compléter
-


-


-